Blue Rabbit Hotel

ชื่อของ Blue Rabbit มาจากสองอัตลักษณ์ของเมืองจันทบุรี นั่นคือ Blue Saphhire หรือพลอยไพลิน อัญมณีที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด และกระต่าย สัญลักษณ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นกระต่ายในดวงจันทร์ที่เปล่งประกาย สะท้อนถึงความสวยงาม ร่มเย็น ละมุนละไม เปรียบดั่งเมืองจันท์อันเป็นเมืองที่ร่มเย็นเป็นสุข สงบ และแสนรื่นรมย์

Blue Rabbit Hotel จึงเป็น Smart Hotel ที่สะท้อนเรื่องราวของจังหวัดจันทบุรีออกมาในรูปแบบของห้องพักและการตกแต่งภายในโรงแรมที่เน้นความอบอุ่น เรียบง่าย ละมุนละไม แต่แฝงด้วยความทันสมัย เพื่อสร้างความรู้สึกที่พิเศษแก่ผู้มาเยือนจังหวัดจันทบุรีที่ต้องการห้องพักที่สะดวกสบาย ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจของเมืองนี้